Tænk grønt i tide  
 
Eksempler, hvor der er ’Tænk grønt i tide’
Træerne udplantet ved motorvejen
  Holbækmotorvejen, Fløng / Roskilde
Bygherre: Vejdirektoratet
Kontraktavl af ca. 5.000 stk. træer i definerede kloner og og frøkilder.
Kontrakt indgået med Vejdirektoratet forår 2011
Træerne udplantet samlet i afd. A2 forår 2011
Beskæring / udformning efter aftale med bygherre / tilsyn.
Successiv levering efterår 2012 / forår 2013 efter aftale med udførende entreprenør.
Træerne i afd. C1, tildannet i samarbejde med bygherre,
klar til levering af etape 2 i efteråret 2014.
  Silkeborgvej, Herning:
Bygherre: Herning Kommune
Ordreafgivelse vinter 2012/2013 på ca. 100 Tilia plat.
’Ørebro’ med ønske om stammehøjde på ca. 250 cm ved levering.
Træerne udvælges i vor produktion i samarbejde med bygherre.
Træerne bliver beskåret efter aftale med bygherre, således at træerne
ved levering fremstår harmonisk efter 1 – 2 vækstsæsoner i produktion hos os.
Levering: 1 etape efterår 2013 - 2. etape efterår 2014
Højstammede Sorbus, udplantet i afd. D2 – reserveret og klar til levering efterår 2015
  Havnefronten, Aalborg:
Bygherre: Aalborg Kommune
Ordreafgivelse forår 2014 på bl.a. 130 Sorbus latifolia ’Atro’ både som
højstammede og flerstammede. Højstammede træer reserveres i vor produktion,
flerstammede sættes i specialproduktion efter aftale med bygherre.
Træerne har 2 vækstsæsoner til at udvikle sig og fremstå harmonisk ved levering.
Levering: efterår 2015
Tilia i produktionen, udvalgt til projektet, beskåret og tildannet efter aftale med bygherre.
  Frederiksberg Allé, Frederiksberg:
Bygherre: Frederiksberg Kommune
Ordreafgivelse forår 2014 på 40 stk. Tilia vulgaris ’Pallida’ tildannet som ’kandelabertræer’.
Træer udvælges i vor produktion i samarbejde med bygherre.
Træerne bliver beskåret efter aftale med bygherre, og justeres
løbende i produktionen de næste 3 vækstsæsoner.
Levering: efterår 2016
Robinia i produktionen, udvalgt til projektet.
  Bryghusprojektet, Vester Voldgade, København
Bygherre: Realdania Byg
Ordreafgivelse efterår 2013 på 10 stk. Robinia pseudoacacia ’Nyirsegi’
Træer udvælges i vor produktion i samarbejde med bygherre.
Træerne bliver beskåret efter aftale med bygherre, og justeres
løbende i produktionen de næste 3 vækstsæsoner.
Levering: efterår 2016
  Strandvejen, Aarhus
Bygherre: Aarhus Kommune
Ordreafgivelse 1995 på ca. 400 stk. Sorbus latifolia ’Atro’,
som på det tidspunkt var en ’ny’ sort og derfor ordret til levering
3 vækstsæsoner senere, for at sikre et ensartet parti træer.
Træerne sat i produktion i samlet hold.
Levering: efterår 1997
Foto fra beplantningen sommer 2004
  Arne Jacobsens Allé, Ørestaden
Bygherre: Ørestadsselskabet
Ordreafgivelse på ca. 120 stk. Platanus acerifolia.
Træer udvælges og mærkes i samarbejde med bygherre, tilsyn og entreprenør.
Levering: efterår 1999.
Som det fremgår af billederne, var træerne stort set det første der ’indtog’ Ørestaden!
   
© 2015 Kortegaard