Tænk grønt i tide  
 
Tæn grønt i tide og opnå grøn intelligens
Fremtiden byder både på mere sol, stigende temperaturer og regn i mængder, som vi ikke er klar til at håndtere i dag. Ekstremerne bliver større, og det stiller krav til vores byudvikling, hvis vi skal håndtere fremtidens klimaudfordringer.

Det skaber et løbende stigende pres på at udvikle en bæredygtig byudvikling, så byen kan blive ved med at udvikle sig til gavn for både virksomheder og borgere. Kommunerne kæmper med at skabe fremtidens bymæssige infrastruktur, hvor stigende regnmængder skal fjernes, så oversvømmede veje og kældre ikke kommer til at være en naturlig del af det at bo i byen.

Det naturlige grønne alternativ
Men tænk, hvis vi går en helt anden vej. Hvis vi tænker grønt i tide, kan vi skabe en mere intelligent by, hvor samspillet mellem natur og byliv er omdrejningspunktet for det gode byliv.

Et bæredygtigt byliv, der er med til at sikre gode forhold for både dine og mine børn og børnebørn. Vi skaber en grøn cirkel. Et naturligt grønt alternativ til flere kloakker, større opbevaringsbassiner og energiforbrugende aircondition.
  Vi kan plante træer, der med deres naturlige skygge reducerer energiforbruget om sommeren med mindst 12% ved at mindske behovet for afkøling. Om vinteren fungerer træerne som læskærme, der igen mindsker energiforbruget ved at reducere behovet for opvarmning. Både sommer og vinter er træerne med til at reducere udslippet af CO. Det er da grøn intelligens!

Træernes kroner opfanger også helt op til 27% af det regnvand, der ellers skal afledes gennem kloakker og overfladebassiner, og samtidigt bruger træerne en del af solens energi til at hjælpe træerne af med vandet gennem naturlig fordampning. Energi der ellers ville resultere i flere, alt for varme, sommerdage i centrum af vores byer.

Skal vi samarbejde om at tænke nyt?
Det er nok ikke overraskende, at vi er vilde med træer, naturlige regnvandsbede og grønne områder. Det er det, vi lever af.

Vi ved, at grønne områder og bytræer udgør en bæredygtig løsning på byernes klimaproblemer. Så tænk grønt i tide inden projekteringerne peger på traditionelle løsninger.

Læs mere…
   
© 2015 Kortegaard